Posts from Şubat 2019

1120 of 466 items

[스압]이재명시장 논문 표절</a></h1> <div class="box blog-header-meta"> <div class="blog-time-author"> <time datetime="2019-02-27T16:05:29+00:00">27 Şubat 2019</time> <span class="blog-header-meta-author"> by <a href="http://www.csmsigorta.com.tr/?author=1">csm</a> </span> </div> <ul class="blog-header-meta-icons risen-icon-list"> </ul> <div class="clear"></div> </div> </header> <div class="blog-short-excerpt"> <p>우선 논문 표절에 대한 이재명 시장의 해명을 워딩 그대로 옮기고, 그 이후 논문표절을 주장하는 자료를 싣습니다.(너무 길어서) 저는 이재명 시장에 대해 큰 관심은 없었고, 이슈된 사건들에 대한 제 입장은 논문표절했다!- 인용부호 빼 먹은걸 표절했다고 하더라 ==> 그래? ok. 괜찮아. 변희재 용쓰네 ㅋㅋ. 평택출장안마 음주운전했다-> (군말없이) 잘못했다 => 그래. 쿨하게 인정하네. 괜찮아. 형수 쌍욕사건-> 형과 형수가 [...]</p> </div> </article> <article id="post-19068" class="post-19068 post type-post status-publish format-standard hentry category-genel blog-short"> <header> <h1><a href="http://www.csmsigorta.com.tr/?p=19068" title=""><div i</a></h1> <div class="box blog-header-meta"> <div class="blog-time-author"> <time datetime="2019-02-27T16:05:22+00:00">27 Şubat 2019</time> <span class="blog-header-meta-author"> by <a href="http://www.csmsigorta.com.tr/?author=1">csm</a> </span> </div> <ul class="blog-header-meta-icons risen-icon-list"> </ul> <div class="clear"></div> </div> </header> <div class="blog-short-excerpt"> <p>양주출장안마 아쿠아맨 새 트레일러(한글</p> </div> </article> <article id="post-19067" class="post-19067 post type-post status-publish format-standard hentry category-genel tag-16133 tag-16135 tag-16136 blog-short"> <header> <h1><a href="http://www.csmsigorta.com.tr/?p=19067" title="’8100억 기부’ 주윤발 “돈은 영"><title>’8100억 기부’ 주윤발 “돈은 영</a></h1> <div class="box blog-header-meta"> <div class="blog-time-author"> <time datetime="2019-02-27T15:37:41+00:00">27 Şubat 2019</time> <span class="blog-header-meta-author"> by <a href="http://www.csmsigorta.com.tr/?author=1">csm</a> </span> </div> <ul class="blog-header-meta-icons risen-icon-list"> </ul> <div class="clear"></div> </div> </header> <div class="blog-short-excerpt"> <p>오산출장안마 고흥출장안마 영주출장안마 경상남도출장샵 임실출장안마</p> </div> </article> <article id="post-19066" class="post-19066 post type-post status-publish format-standard hentry category-genel blog-short"> <header> <h1><a href="http://www.csmsigorta.com.tr/?p=19066" title="오늘자 조선일보 메인사설.jp"><title>오늘자 조선일보 메인사설.jp</a></h1> <div class="box blog-header-meta"> <div class="blog-time-author"> <time datetime="2019-02-27T15:37:35+00:00">27 Şubat 2019</time> <span class="blog-header-meta-author"> by <a href="http://www.csmsigorta.com.tr/?author=1">csm</a> </span> </div> <ul class="blog-header-meta-icons risen-icon-list"> </ul> <div class="clear"></div> </div> </header> <div class="blog-short-excerpt"> <p>울진출장맛사지 영덕출장맛사지 칠곡콜걸 함평출장샵 여수콜걸 인피니티 워 불법 다운로드</p> </div> </article> <article id="post-19065" class="post-19065 post type-post status-publish format-standard hentry category-genel blog-short"> <header> <h1><a href="http://www.csmsigorta.com.tr/?p=19065" title="포카리스웨트 겨울 광고 15초"><title>포카리스웨트 겨울 광고 15초</a></h1> <div class="box blog-header-meta"> <div class="blog-time-author"> <time datetime="2019-02-27T15:37:30+00:00">27 Şubat 2019</time> <span class="blog-header-meta-author"> by <a href="http://www.csmsigorta.com.tr/?author=1">csm</a> </span> </div> <ul class="blog-header-meta-icons risen-icon-list"> </ul> <div class="clear"></div> </div> </header> <div class="blog-short-excerpt"> <p>15초 익산출장샵 아빠만 좋아하던 딸 아이의</p> </div> </article> <article id="post-19064" class="post-19064 post type-post status-publish format-standard hentry category-genel tag-16133 tag-16136 blog-short"> <header> <h1><a href="http://www.csmsigorta.com.tr/?p=19064" title="매운 음식을 너무 좋아했던"><title>매운 음식을 너무 좋아했던</a></h1> <div class="box blog-header-meta"> <div class="blog-time-author"> <time datetime="2019-02-27T15:37:24+00:00">27 Şubat 2019</time> <span class="blog-header-meta-author"> by <a href="http://www.csmsigorta.com.tr/?author=1">csm</a> </span> </div> <ul class="blog-header-meta-icons risen-icon-list"> </ul> <div class="clear"></div> </div> </header> <div class="blog-short-excerpt"> <p>수원출장안마 임실출장샵 의령출장안마 올타임 한국여자 화장전후</p> </div> </article> <article id="post-19063" class="post-19063 post type-post status-publish format-standard hentry category-genel blog-short"> <header> <h1><a href="http://www.csmsigorta.com.tr/?p=19063" title="세월호참사 미수습자 가족들"><title>세월호참사 미수습자 가족들</a></h1> <div class="box blog-header-meta"> <div class="blog-time-author"> <time datetime="2019-02-27T15:37:19+00:00">27 Şubat 2019</time> <span class="blog-header-meta-author"> by <a href="http://www.csmsigorta.com.tr/?author=1">csm</a> </span> </div> <ul class="blog-header-meta-icons risen-icon-list"> </ul> <div class="clear"></div> </div> </header> <div class="blog-short-excerpt"> <p>진안출장맛사지 서귀포출장샵 해남출장맛사지 하동출장샵 고양출장안마 침대소리 절대 안듣는 부상</p> </div> </article> <article id="post-19062" class="post-19062 post type-post status-publish format-standard hentry category-genel blog-short"> <header> <h1><a href="http://www.csmsigorta.com.tr/?p=19062" title="소울메이트를 만난 남자"><title>소울메이트를 만난 남자</titl</a></h1> <div class="box blog-header-meta"> <div class="blog-time-author"> <time datetime="2019-02-27T15:37:14+00:00">27 Şubat 2019</time> <span class="blog-header-meta-author"> by <a href="http://www.csmsigorta.com.tr/?author=1">csm</a> </span> </div> <ul class="blog-header-meta-icons risen-icon-list"> </ul> <div class="clear"></div> </div> </header> <div class="blog-short-excerpt"> <p>진안출장맛사지 하남출장안마 진주출장안마 안양출장안마 창원출장샵 담양콜걸 우리가 몰랐던 두루미의 무</p> </div> </article> <article id="post-19061" class="post-19061 post type-post status-publish format-standard hentry category-genel blog-short"> <header> <h1><a href="http://www.csmsigorta.com.tr/?p=19061" title=""></a></h1> <div class="box blog-header-meta"> <div class="blog-time-author"> <time datetime="2019-02-27T15:37:09+00:00">27 Şubat 2019</time> <span class="blog-header-meta-author"> by <a href="http://www.csmsigorta.com.tr/?author=1">csm</a> </span> </div> <ul class="blog-header-meta-icons risen-icon-list"> </ul> <div class="clear"></div> </div> </header> <div class="blog-short-excerpt"> <p>화순출장샵 군산출장샵 김해출장안마 익산콜걸 민원이 하도 많이 들어오자</p> </div> </article> <article id="post-19060" class="post-19060 post type-post status-publish format-standard hentry category-genel blog-short"> <header> <h1><a href="http://www.csmsigorta.com.tr/?p=19060" title="우상호, 국정교과서 완전 폐"><title>우상호, 국정교과서 완전 폐</a></h1> <div class="box blog-header-meta"> <div class="blog-time-author"> <time datetime="2019-02-27T15:37:04+00:00">27 Şubat 2019</time> <span class="blog-header-meta-author"> by <a href="http://www.csmsigorta.com.tr/?author=1">csm</a> </span> </div> <ul class="blog-header-meta-icons risen-icon-list"> </ul> <div class="clear"></div> </div> </header> <div class="blog-short-excerpt"> <p>하남출장맛사지 곡성출장맛사지 구미출장샵 장수출장샵 살인범죄율 최악의 도시 TOP10 의성출장안마 양양출장샵 경산출장맛사지 완주출장안마 원주콜걸 http://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&sid1=001&oid=421&aid=0002449710 밀양출장샵 하동콜걸 광주출장맛사지 완주콜걸 박근혜줄거 1권은 남겨야ㅋㅋㅋㅋㅋ 영덕출장안마 남원출장샵 일본 게임 한국 음악 표절 논 전라남도콜걸 김천콜걸 장성출장맛사지 신안출장안마 통영콜걸 최초의 이세계 라노벨???</p> </div> </article> </div> <nav class="nav-left-right" id="multimedia-posts-nav"> <div class="nav-left"><a href="http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201902" ><span>←</span> Newer Posts</a></div> <div class="nav-right"><a href="http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201902&paged=3" >Older Posts <span>→</span></a></div> <div class="clear"></div> </nav> </section> </div> </div> <div id="sidebar-right" role="complementary"> <aside id="search-4" class="widget sidebar-widget widget_search"> <form method="get" class="search-form" action="http://www.csmsigorta.com.tr/"> <label class="assistive-text">Search</label> <input type="text" name="s" class="search-term input-small" /> <a href="#" class="search-button button button-small">Search</a> </form></aside><aside id="recent-comments-2" class="widget sidebar-widget widget_recent_comments"><h1 class="sidebar-widget-title">Son Yorumlar</h1><ul id="recentcomments"></ul></aside><aside id="archives-2" class="widget sidebar-widget widget_archive"><h1 class="sidebar-widget-title">Arşivler</h1> <ul> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=202007' title='Temmuz 2020'>Temmuz 2020</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=202006' title='Haziran 2020'>Haziran 2020</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=202005' title='Mayıs 2020'>Mayıs 2020</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=202004' title='Nisan 2020'>Nisan 2020</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=202003' title='Mart 2020'>Mart 2020</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=202002' title='Şubat 2020'>Şubat 2020</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=202001' title='Ocak 2020'>Ocak 2020</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201912' title='Aralık 2019'>Aralık 2019</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201911' title='Kasım 2019'>Kasım 2019</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201910' title='Ekim 2019'>Ekim 2019</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201909' title='Eylül 2019'>Eylül 2019</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201907' title='Temmuz 2019'>Temmuz 2019</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201906' title='Haziran 2019'>Haziran 2019</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201905' title='Mayıs 2019'>Mayıs 2019</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201904' title='Nisan 2019'>Nisan 2019</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201903' title='Mart 2019'>Mart 2019</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201902' title='Şubat 2019'>Şubat 2019</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201901' title='Ocak 2019'>Ocak 2019</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201812' title='Aralık 2018'>Aralık 2018</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201811' title='Kasım 2018'>Kasım 2018</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201810' title='Ekim 2018'>Ekim 2018</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201809' title='Eylül 2018'>Eylül 2018</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201808' title='Ağustos 2018'>Ağustos 2018</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201807' title='Temmuz 2018'>Temmuz 2018</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201806' title='Haziran 2018'>Haziran 2018</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201805' title='Mayıs 2018'>Mayıs 2018</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201804' title='Nisan 2018'>Nisan 2018</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201803' title='Mart 2018'>Mart 2018</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201802' title='Şubat 2018'>Şubat 2018</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201801' title='Ocak 2018'>Ocak 2018</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201712' title='Aralık 2017'>Aralık 2017</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201711' title='Kasım 2017'>Kasım 2017</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201710' title='Ekim 2017'>Ekim 2017</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201709' title='Eylül 2017'>Eylül 2017</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201610' title='Ekim 2016'>Ekim 2016</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201607' title='Temmuz 2016'>Temmuz 2016</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201601' title='Ocak 2016'>Ocak 2016</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201508' title='Ağustos 2015'>Ağustos 2015</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201506' title='Haziran 2015'>Haziran 2015</a></li> <li><a href='http://www.csmsigorta.com.tr/?m=201505' title='Mayıs 2015'>Mayıs 2015</a></li> </ul> </aside><aside id="meta-2" class="widget sidebar-widget widget_meta"><h1 class="sidebar-widget-title">Meta</h1> <ul> <li><a href="http://www.csmsigorta.com.tr/wp-login.php">Giriş</a></li> <li><a href="http://www.csmsigorta.com.tr/?feed=rss2" title="RSS 2.0 ile bu siteye abone olun">Yazılar <abbr title="Really Simple Syndication">RSS</abbr></a></li> <li><a href="http://www.csmsigorta.com.tr/?feed=comments-rss2" title="Tüm yazılara yapılan son yorumlar (RSS biçiminde)">Yorumlar <abbr title="Really Simple Syndication">RSS</abbr></a></li> <li><a href="http://wordpress.org/" title="WordPress’in desteğiyle, kişisel yayın ortamı.">WordPress.org</a></li> </ul> </aside> </div> <!-- Footer Start --> <footer id="footer"> <div id="footer-left"> <div class="clear"></div> </div> <div id="footer-right"> <ul id="footer-contact"> <li><span class="footer-icon generic"></span> Reşatbey Mh. 62001 Sk. No:26 Eliyeşil Apt. Asma K. Seyhan/ADANA</li> <li><span class="footer-icon phone"></span> 0322 401 00 65 - Fax : 0322 401 00 64</li> </ul> </div> <div class="clear"></div> </footer> <div id="footer-bottom"></div> <!-- Footer End --> </div> </div> <!-- Container End --> <script type='text/javascript' src='http://s0.wp.com/wp-content/js/devicepx-jetpack.js?ver=202027'></script> </body> </html>